Dienst

De security cultuur nulmeting

Definiëren van de huidige en gewenste security cultuur

Een sterke security cultuur begint bij het begrijpen van de status quo.

Door informatie uit de organisatie te analyseren, geef ik inzicht in de huidige security cultuur. Samen maken we op basis van het dreigingslandschap en risicobereidheid van jouw organisatie de gewenste security cultuur concreet. 

Als de gewenste security cultuur is bepaald, help ik bij het ontwerpen en implementeren van enkele security awareness en security cultuur experimenten om de verandering in overtuigingen, gedrag en waarden van de gewenste security cultuur te realiseren. 

Wil je meer weten over de security cultuur nulmeting? Neem vrijblijvend contact met mij op via anouk@winitstreet.com.

Lees verder